City Invest Plus spol. s r.o.
Dudvážska 2F, 821 07 Bratislava

Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce pri práci s chemickými faktormi

 • Slovnaft, a.s.
 • Dcérske spoločnosti Slovnaft
 • Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
 • BIONT, a.s.
 • NALCO OESTERREICH Ges. m.b.H.
 • LUKOIL Slovakia, s.r.o. - čerpacie stanice
 • Hella Slovakia Signal Lighting s.r.o.
 • Hella Innenleuchten-Systéme s.r.o.
 • RAJO, a.s
 • HAUGG COOLING s.r.o.
 • GEAR s.r.o.
 • DKB CEE, k. s.
 • RAMIRENT, s.r.o.
 • X line, s.r.o.
 • FRIGOPOL, k. s. a iné.

© 2011-2017 City Invest Plus spol. s r.o. - Všetky práva vyhradené