City Invest Plus spol. s r.o.
Dudvážska 2F, 821 07 Bratislava

Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce pri práci s chemickými faktormi

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo 20710/B

IČO: 35 777 583
IČ DPH: 2020 213 151 

Spoločnosť je platcom DPH.

Spoločnosť je oprávnená okrem iných činností vykonávať výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce. 

Zodpovedný zástupca pre hore uvedenú činnosť: Ing. Agnes Kováčová

© 2011-2017 City Invest Plus spol. s r.o. - Všetky práva vyhradené