City Invest Plus spol. s r.o.
Dudvážska 2F, 821 07 Bratislava

Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce pri práci s chemickými faktormi

2/ Vypracovanie základných firemných dokumentov pri zaobchádzaní s chemickými faktormi

  • posudok o riziku (§4 nariadenia vlády SR č. 355/2006 Z. z.)
  • prevádzkový poriadok (§11 nariadenia vlády SR č. 355/2006 Z. z.)

© 2011-2017 City Invest Plus spol. s r.o. - Všetky práva vyhradené