City Invest Plus spol. s r.o.
Dudvážska 2F, 821 07 Bratislava

Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce pri práci s chemickými faktormi

Spôsobilosť a certifikácie dodávateľa prác:

Príslušné oprávnenia k výkonu činnosti, vydané Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR pod ev. č. VVZ -0678/08-0101 v rozsahu:

Výchova a vzdelávanie:

Bezpečnosť práce a ustanovené pracovné podmienky

  • číslo: 3442/2005-V/03: vedúci zamestnanci
  • číslo: 3441/2005 –V/01: ostatní ( rádoví ) zamestnanci

Certifikát autorizovaného bezpečnostného technika :

  • osvedčenie s evid. č. ABT-0990/08

Živnostenský list, registračné číslo 105-22671

Profesionálne skúsenosti:
Dlhoročná prax v rafinérskej spoločnosti v odbore riadenia zaobchádzania s nebezpečnými chemickými látkami a zmesami , merania ovzdušia a školenia zamestnancov.

© 2011-2017 City Invest Plus spol. s r.o. - Všetky práva vyhradené