City Invest Plus spol. s r.o.
Dudvážska 2F, 821 07 Bratislava

Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce pri práci s chemickými faktormi

Kontakt na odborného zástupcu firmy:

Ing. Agnes Kováčová

Tel.: 0908 737 964

E-mail: agnes.kovacova@cip.sk

© 2011-2017 City Invest Plus spol. s r.o. - Všetky práva vyhradené