City Invest Plus spol. s r.o.
Dudvážska 2F, 821 07 Bratislava

Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce pri práci s chemickými faktormi

1/ Školenia

Cena sa stanoví dohodou v závislosti od počtu zamestnancov.

2/ Vypracovanie dokumentov  

Cena dohodou v závislosti od rozsahu práce.

© 2011-2017 City Invest Plus spol. s r.o. - Všetky práva vyhradené